Gebelikte Solunum Sistemi

Gebelikte gebe bir kadın görseli Solunum Sisteminde Değişimler

Yazar: Op. Dr. Yakup Şensoy

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Gebelikte bebeğinde büyümesi ile oksijen miktarında artış olur. Solunum ve kan sistemindeki değişiklikler bebeğin yeterince oksijenlenmesini sağlamak amacıyladır. Büyüyen rahim ana solunum kası olan diyaframı yukarı iter. Göğüs çapında genişleme meydana gelir.

Akciğer kapasitesi gebelikte artar. Artan akciğer kapasitesine ilave olarak anne kanının oksijen bağlama kapasitesi artar. Karbondioksit miktarı azalır. Asit baz dengesinde değişimler olur. Tüm bunlar bebeğe yeterince oksijen sağlar.

Doğum eylemi sırasında çaba sarf edilir. Bu gayreti karşılamak için 3–4 kat daha fazla oksijene ihtiyaç duyulur. Bu nedenle doğum eylemini gerçekleştiren personele yardımcı olunmalıdır. En büyük yardımı dinlenme dönemlerinde oksijenlenmeyi arttırmak için annenin yapacağı düzgün solunumdur.

 

Op. Dr. Yakup Şensoy

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı