menopoz kemik kırıkları

menopoz kemik kırıkları

menopoz kemik kırıkları bu dönemin kemik erimesinin çok hızlı ve şiddetli olduğu evre olması nedeniyle sık görülür.

MENOPOZDA KEMİK KIRILMALARI

menopoz kemik kırıkları
menopoz kemik kırıkları

menopoz kemik kırıkları, Omurgadaki kırıklar

Menopozda kemik kırıklarının en çok rastlandığı kemikler omurgayı oluşturan omur kemiklerinde oluşmaktadır. 20 yaşlarından itibaren bu kemiklerde kemik kaybı başlamaktadır.

Menapozda ise kemik kaybı omurganın iç kısmındaki peteksi kemikte özellikle hızlanmaktadır. Bu kemikteki yayıp menapozdan sonraki yıllarda her yıl %5 seviyelerine çıkar. Menapozdan sonraki ilk 20 yılda kayıp %50’lere kadar çıkabilmektedir. Bu da çoğu zaman sırt ağrısı olarak hissedilen kompresyon kırıklarına neden olur. Bir omurdaki kırık fizik dengenin bozulmasına ve diğer omurlarda da kırık oluşumuna neden olabilir. Bu durumda sırt ağrıları kalıcı hale gelmektedir. 6 aydan fazla süren sırt ağrılarının temel sebebi bu sessiz kırıklardır.

65 yaşından yüksek kadınların yaklaşık %0 sinde hafif ya da ağır omurga kırığı oluşmaktadır. Bu kırıkların çoğu ise klinik bulgu vermez. Her kompresyon kırığı toplam boy uzunluğunda 1 cm kadar kısalmaya neden olur. Menapozdaki kadında boy kısalması 6,5 cm ye kadar çıkabilmektedir. Omurgadaki kırıklar en çok son göğüs omuru ve ilk üç bel omurunda meydana gelmektedir.

menopoz kemik kırıkları; Ön kol kırıkları

Ön kol kırıkları düşme esnasında eli yere koyarken oluşur. Bu özel kırık şekline çocuklarda da sık rastlanır. Bu kırığa colles kırığı adı da verilmektedir. Tüm beyaz kadınların %15 kadarı hayatlarının bir döneminde bu kırığa maruz kalırlar.

Uyluk kemiği kırıkları (femur başı kırığı)

Bu kırıklarda sık rastlanan menopoz kırıklarındandır. Uyluk kemiği kırıklarının %80 kadarında sebep kemik erimesi yani osteoporozdur. Uyluk kemiğinin baş, boyun ve gövde olarak üç kısmı vardır. Kırıklar çoğunlukla peteksi kemiğin yoğun olduğu boyun bölgesinde oluşmaktadır. Bu nedenle bu kırığa femur (uyluk) başı kırığı denmektedir. 50 yaşından sonra bu kırık oluşan kişilerin %25 kadarı kırığa ya da altta yatan başka hastalıkların ağırlaşması nedeniyle, cerrahi komplikasyonlar nedeniyle 1 yıl içinde ölmektedirler.

Diş kaybı

Menopozda diş kaybı kemik erimesine bağlı olarak artar. Diş kaybında en önemli risk faktörlerinden biride sigara içmektir. Bu etkiler dişlerde çürüme ve dökülmeye neden olur.