Aile planlaması

Aile planlaması

Aile planlaması; Ailelerin istedikleri kadar çocuk sahibi olmasını hedefleyen planlama yöntemlerine aile planlaması denmektedir. Dünya ölçeğinde yeterli besin ve doğal kaynak kullanımı için aile planlaması önemlidir.

Aile planlaması
Aile planlaması

Dünya nüfusu hızla artmaktadır fakat kaynaklar aynıdır. Kaynaklarda bir artış yoktur. Bu nedenle aile planlamaları insanca bir yaşam için gereklidir. İnsan sayısının artması ormanlarda azalma, kişi başına düşen besinde azalmaya neden olmaktadır. Daha fazla hava kirliliği anlamına gelmektedir. Su ihtiyacını arttırmakta ve var olan su kaynaklarının daha fazla kirlenmesine neden olmaktadır. Bu ölçekte bakıldığında aile planlamaları önemli bir olgudur.

Artmış insan kitlesi zaten yetersiz olan ekonomik güce sahip ülkelerde önemli bir sorun hale gelmektedir. Eğitim ve yaşam kalitesinde önemli bir düşüş yaşanmakta buda önemli toplumsal sorunlara neden olmaktadır. Yetersiz sağlık koşulları özellikle çocuk ölümlerinde artışla sonlanmaktadır. Hızlı nüfus artışlarının görüldüğü ülkeler ekonomik çöküş riskiyle her zaman karşı karşıyadır. Artan işsizlik sosyal patlamalara neden olabilmektedir.

Aile ölçeğinde de durum bu tablodan farklı değildir. Artan çocuk harcamaları ailenin yaşam kalitesinde önemli azalmaya neden olur.

Ülkemizde tüm gebeliklerin %18 kadarı istenmeyen planlanmamış gebeliklerdir. 4 ve fazlası doğum sayısı anne üzerinde hem fiziksel hem de psikolojik önemli sorunlara neden olmaktadır. Tüm bu nedenlerle Türkiye’deki anne ölüm sayısı gelişmiş ülkelerden 2 kat daha fazladır. Ölüm oranının 35 yaş üstü ve 4 den fazla doğum yapmış kadınlarda daha fazla görüldüğü bilimsel bir gerçektir.

Yazar: Op. Dr. Yakup Şensoy

Hamilelik   Gebelik